Navigation Menu

The Big Countdown - nog 6 dagen - Groot Dictee der Kwalleballen

Kwalleballen bestaat dit jaar 20 jaar. Daarom tellen we de 10 dagen voor Kwalleballen af met foto's, fragmenten en flauwe grappen uit de oude doos. In 2005 bestond de traditionele warming up uit het masseren van de schrijfspieren en tevens stimuleren tot een hoffelijke bejegening op het veld. 


Tekst Groot Dictee der Kwalleballen

21 april 2005

Het heeft even geduurd, want ook de laatste modderspetters moesten nog van het officiële tekstblad verwijderd om iedere discussie over de juiste spellingswijze van "succinylcholine" te doen verstommen. Maar nu is het zover. De enige foutloze spelling van het Groot Dictee der Kwalleballen, opgesteld, voorgedragen en gecorrigeerd door Waltherius, is vrijgegeven.

De vijf zinnen in correcte spelling:

1) Tijdens het kwalleballen kon Jan geen weerstand meer bieden aan antiperistaltische bewegingen nadat hij terecht gekomen was onder de voluptueuze derrière van een feministische kwallebalster.

2) Na het Kwalleballen kun je de neuromasculaire transmissie verminderen door te zorgen voor voldoende succinylcholine in de receptoren van het lichaam.

3) Tijdens het Kwalleballen kunnen de buizen van eustachius verstopt raken met fecaliën van een bepaalde diersoort die men vaak gebruikt voor verrijking van grasland.

4) Vol vervoering kreeg Piet op Koninginnedag een gastronomisch orgasme waardoor zijn scrotum verworden was tot een miserabel epigoon van mannelijke waardigheid.

5) Verrek! de zak ligt in de drek