Navigation Menu

Spelregels voor de edele Kwalsport

Ook voor modderbaden met veertien spelers die strijden om een juten zandzak zijn afspraken onoverkomelijk. De organisatie poogt om met een minimum aan regels een goed verloop van de Kwalwedstrijden mogelijk te maken.
 • Het Kwalleballen is er voor ieders plezier. Houdt rekening met je tegenstander. Laat je gerust gaan, maar speel niet onnodig hard, lomp of agressief. Laten we er een met z'n allen een sportieve en gezellige dag van maken!
 • De scheidsrechter leidt de wedstrijd en heeft altijd gelijk;
 • Een wedstrijd duurt ongeveer 9 minuten en wordt door teams van maximaal 7 en minimaal 6 spelers gespeeld;
 • Tijdens de wedstrijd mag er zoveel gewisseld worden als nodig is, zolang er maar niet meer dan 7 spelers op het veld staan;
 • Bij aanvang van de wedstrijd wordt de zak op de denkbeeldige middellijn gelegd en nemen de teams achter hun waterbak plaats. De scheidsrechter geeft het startsignaal;
 • Een punt is gescoord wanneer de zak in de waterbak van de tegenstander wordt gegooid;
 • Nadat een team heeft gescoord, hervat de tegenpartij de wedstrijd vanaf de denkbeeldige middellijn; De tegenstander start van achter de waterbak.
 • Is de zak door een team, over de zij- of achterlijn, buiten het spel gebracht, dan gooit het andere team de zak weer in het spel vanaf die plaats op de zij- of achterlijn;
 • Een speler die niet in het bezit van de zak is mag niet worden aangevallen;
 • Tackelen mag uitsluitend door met de armen het lichaam van de tegenstander beneden de schouders vast te pakken. Er moet een duidelijk grijpende beweging gemaakt worden. Trappen of slaan van de tegenstander, buitensporig ruw spel of tackelen hoger dan de schouders is absoluut niet toegestaan! In dit geval wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling kan de overtreder voor de duur van de wedstrijd uit het spel worden gestuurd! Bij zeer zware overtredingen of herhaalde overtredingen kunnen de hoofdscheidsrechters besluiten de betreffende speler een spelverbod op te leggen voor de resterende wedstrijden;
 • Een speler die op de grond ligt mag de zak niet vast houden of erop gaan liggen;
 • Na een overtreding wordt het spel op de plaats van de overtreding hervat door het team tegen wie de overtreding is begaan, waarbij de teams duidelijk van elkaar gescheiden zijn opgesteld.
Kledingadvies
 • Draag kleding die je kunt missen! Het meeste gaat aan de modder verloren. 
 • Spelen op schoenen met noppen is niet toegestaan.
 • Sieraden, horloges e.d. zijn niet toegestaan.
 • Rare hairdo's, schmink, rare pakken.... dat mag dan allemaal weer wel!