Navigation Menu

Privacy Statement


PRIVACY STATEMENT KWALLEBALLEN

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Kwalleballen omgaat met persoonlijke informatie. Als niet-commerciële vrijwilligersorganisatie zijn we niet zo bezig met persoonsgegevens. In weerwil van de tijdgeest vertegenwoordigen jouw gegevens voor ons niet veel waarde. Daarom proberen we ze min mogelijk gegevens te verzamelen en bewaren. Uiteraard willen we de persoonlijke informatie die we wel verwerken met respect behandelen. Uiteraard kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt.
In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Kwalleballen (hierna: Kwalleballen) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van de Kwalsite en van de Kwalleballen evenementen (hierna: “jij”). We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort mogelijk te houden en begrijpelijk te maken.

HOE VERZAMELEN WE GEGEVENS?

Kwalleballen kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou - Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of je aanmeldt voor het evenement of bandwedstrijd, of als je reageert op onze berichten op de site of onze social media pagina’s. Ook als je meehelpt als vrijwilliger gebruiken we gegevens van je. 

Via eigen websites – Doordat we gebruik maken van webservices van derden, waaronder Google en Facebook, worden er gegevens van je verzameld, door o.a. het gebruik van cookies. Zelf doen we daar eigenlijk niets mee. Je kunt cookies weigeren of de site bezoeken via anonieme browsers. Vinden wij prima!

Op evenementen – Kwalleballen kan ook op de evenementen die zij organiseert (Nights before Kwalleballen en Kwalleballen zelf) gegevens van bezoekers verwerken. Daarbij gaat het vooral om fotobeelden die we maken voor de verslaglegging van het evenement en de promotie van volgende edities. 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Kwalleballen kan verschillende gegevens van jou verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die we van jou kunnen verzamelen zijn:
 • Contactgegevens - Zoals door jou verstrekte naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Betalings- en factuurgegevens - Wanneer je inschrijfgeld betaalt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • Website gegevens - Zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website.
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens - Zoals reacties op onze blog of op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
 • Foto- en videomateriaal – Tijdens de evenement zijn diverse fotografen aanwezig. Hun niet professioneel gemaakte beeldmateriaal kan via onze website en social media sites worden gedistribueerd.
 • Gegevens van minderjarigen - Persoonlijke informatie van kinderen verzamelen we alleen voor de inschrijving van de jeugdcompetitie.

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?

Kwalleballen kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld inschrijving voor TNBK of Kwalleballen), zodat wij:
 • de inschrijving kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • jou service kunnen verlenen.
Voor onze gerechtvaardigde belangen
 • Voor onze marketingdoeleinden, om informatie te verschaffen over deze en volgende edities van het evenement.
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

MET WIE DELEN WE GEGEVENS?

We delen je gegevens zo min mogelijk met derden. Helemaal eronderuit komen we niet. We delen je gegevens met:
 • Onze externe dienstverleners die onze website faciliteren
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

JOUW KEUZES EN RECHTEN

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • ·         of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • ·         de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • ·         inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • ·         bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • ·         aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • ·         beperking van jouw persoonsgegevens;
 • ·         verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • ·         overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • ·         vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Normaal gesproken komen we natuurlijk tegemoet aan je verzoek. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zullen we je dit gemotiveerd laten weten.
Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van je gegevens kun je ons mailen via info@kwalleballen.nl

JOUW INFORMATIE ONDERHOUDEN

Kwalleballen doet haar best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Te beginnen door zo min mogelijk informatie te verwerken. Alleen de personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens passend zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig.
CONTACT OPNEMEN
Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy kun je contact opnemen via info@kwalleballen.nl.
WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigt. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement..

KLACHTEN

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als deelnemer of bezoeker? Neem dan in ieder geval contact met ons op via info@kwalleballen.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Laatste wijziging 30 januari 2019
Stichting Kwalleballen
Den Haas 14
5555 AG Valkenswaard
KvK nummer: 17112950