Navigation Menu

Huisregels


HUISREGELS KWALLEBALLEN
 1.  Op het Kwalleballen terrein is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 2. Het is verboden om de volgende zaken op het terrein mee te nemen:
  Drugs, vuurwerk, (vuur)wapevs en andere gevaarlijke voorwerpen.
 3. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.
 4. Het betreden van het terrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 5. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 6. Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten het evenemententerrein te nemen.
 7. Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht of verstrekt. Er kan verzocht worden het legitimatiebewijs te tonen.
 8. Tijdens het festival zullen er verschillende partijen gebruik maken van film- en fotoregistratie. Bezoekers van het evenement kunnen mogelijk gefilmd en/of gefotografeerd worden op of rond het terrein. De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s en filmbeelden te gebruiken voor promotie. Door het terrein te betreden geef je automatisch toestemming voor registratie en gebruik van de media door de organisatie het Kwalleballen accepteer je de voorwaarden.
 9. Het is niet toegestaan om foto’s of video-opnames te maken en/of verspreiden zonder toestemming van de organisatie.
 10. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om iemand de toegang tot het festival te ontzeggen.