Navigation Menu

The Big Countdown - nog 5 dagen - De oudste sponsor

Kwalleballen bestaat dit jaar 20 jaar. Daarom tellen we de 10 dagen voor Kwalleballen af met foto's, fragmenten en flauwe grappen uit de oude doos. In 2006 kwamen wel zeer oude foto's van sponsor Dommelsch Bier boven water. 


Dommelsch Bier al eeuwenlang sponsor

19 maart 2006

Geïnspireerd door de ontdekking van de Kwalleballer op het beroemde Rembrandt-werk de Nachtwacht is de Kwalarchiefdienst verder gedoken in de ongeopende annalen van het Kwalleballen. Uit een van de oude dozen bleek dat een trouwe sponsor als Dommelsch Bier ook heel vroeger al het Kwalleballen steunde. Uit bijgaande foto blijkt bijvoorbeeld dat bij biertransport naar verre oorden een Kwal-caravan werd meegenomen voor de overnachting van de chauffeurs. Op deze wijze dacht men destijds bij te kunnen dragen aan de internationalisering van het Kwalleballen. Op dit moment is de archiefdienst aan het onderzoeken of bij die ritten ook Lichtenvoorde werd aangedaan. Het zou een onverwachte verklaring zijn voor de inmiddels jarenlange deelname van teams uit deze regio, die door de traditionele media niet bereikt worden